About

uGambu the Herbal Remedy for life.

Miracles of uGambu
Gambu is an all natural herbal remedy that treats many health related illnesses while rejuvenating the body and draining excess fluids from the body.

 • IMMUNE BOOSTER - 1 DAY
 • APPETITE STIMULANT - 1 DAY
 • FATIGUE - 1 DAY
 • PAINFUL FEET - 3 DAYS
 • DIABETES - 3 DAYS
 • SHINGLES - 4 DAYS
 • ABSCESSES - 7 DAYS
 • KIDNEY PROBLEMS - 1 BOTTLE
 • SORES - 1 BOTTLE
 • SKIN PROBLEMS - 1 BOTTLE
 • WEIGHT LOSS - 3 MONTHS
 • HIV & AIDS - 800+ CD4 COUNT

 • The above are estimated periods for effective results observed in individuals who have used Gambu.

  Gambu is highly effective in helping individuals with skin problems and helps irradiate pimples leaving skin smooth, light in completion and healthy. No side effects arise from the use of Gambu and no animals have been used in any way in this immune tonic.

  Composition
  Gambu is made from 100% natural ingredients; herbs, roots, leaves, flowers and contains ingredients extracted from the depths of the South African rivers. Gambu is the first herbal remedy to contain an all natural drip that aids the healing process. The composition of Gambu has been mastered as an exact science to the highest level and thus ensures a minumum of 95% efficiency rate when used.

  Dosage
  All that is required is just 3 table spoons once a day.

  Production
  Gambu is produced in the Republic of South Africa in the province of KZN by Gambu. The name Gambu comes from the founder’s surname.

  Established in 2000, VIVA GAMBU!

  Products

  Learn about our Herbal Remedy for life.

  Zizwele Wena
  Imbiza Yempilo

  Imbiza Yempilo

  Wenza ukuthi ungaguli / Prevents colds and flu

  uGambu Treats
 • Ingculaza
 • Ibhande
 • Izinso
 • Amathumba
 • Izilonda
 • Ushukela
 • Izinyawo
 • Ukukhathala
 • Isikhumba Esibi
 • Ukuncipha komzimba
 • Ivula inhliziyo
 • Inyusa amasosha

 • HIV / AIDS
 • Shingles
 • Kidney Problems
 • Abscesses
 • Sores
 • Diabetes
 • Painful Feet
 • Fatigue
 • Skin Problems
 • Weight Loss
 • Appetite Stimulant
 • Immune Booster

 • Isikali / Dosage
 • Izipuni enzintathu kanye ngosuku
 • Three table spoons once per day

 • Qaphela / Caution
 • Maweqisa isikali iyakhiphisa ngesisu
 • Overdose will lead to a runny stomach
 • Imbiza Yempilo
  Uzifozonke

  Uzifozonke

  Isakhamzimba / Restores natural body mass

  Gambu Treats
 • Amathambo
 • Umeqo
 • BP
 • Izilonda

 • Arthritis
 • Bad Health
 • Blood Pressure
 • Sores

 • Isikali / Dosage
 • Izipuni ezimbili ekuseni nantambama
 • 2 table spoons in the morning and in the afternoon
 • Imfihlo YaGambu
  Wabesifazane

  Wabesifazane

  Ukwenza ube intombinto / Restores your sex drive

  uGambu Treats
 • Uhlanza igazi
 • Uhlanza isinye
 • Udonsa amanzi emuzimbeni umuntu ome kweqe
 • Ubuyisa imizwa yakho
 • Ushisa izilonda

 • Detoxes blood
 • Cleans the womb
 • Removes excess water from the body
 • Restores sensation
 • Heals sores

 • Isikali / Dosage
 • Izipuni ezimbili ekuseni nantambama
 • 2 table spoons in the morning and in the afternoon

 • Imfihlo : Ubamnandi Kakhulu !

  Libido For Men
  Wezintsizwa

  Wezinsizwa

  Ufaka umfutho / Restores your sex drive

  uGambu Treats
 • Ukunika amandla uma ukhathala
 • Enhances sexual performance

 • Isikali / Dosage
 • Izipuni ezinhlanu
 • Five table spoons

 • Qaphela / Caution
 • Uphuzwa amahhora awu 4 noma 5 ngaphambi kokulwa kuphela
 • Taken 4 or 5 hours before action only
 • Ikhambi
  Womhlume

  Womhlume

  iKhambi / Herbal Remedy

  uGambu Treats
 • Umhlume
 • Isisu esigcwele umoya
 • Izinsumpa ngaphambili
 • Ungayi kalula ngasese
 • Izinhlungu esinyeni
 • Izihlungu naseqolo

 • Piles
 • Intestinal Gas
 • Vaginal Warts
 • Constipation
 • Bladder Pain
 • Back Pain

 • Isikali / Dosage
 • Izipuni ezimbili ekuseni nantambama
 • 2 table spoons in the morning and in the afternoon

 • Qaphela / Caution
 • Maweqisa isikali iyakhiphisa ngesisu
 • Overdose will lead to a runny stomach
 • uCream
  Wezilonda

  Wezilonda

  Izilonda nezinsumpa nama piles kuyoma ngesonto lokuqala, kuphole ngalesibili / Sores, warts and piles are drained in one week and healed in the second week

  uGambu Treats
 • Upholisa ama-philes
 • Upholisa Izilonda
 • Ushisa izinsumpa

 • Heals piles
 • Heals sores
 • Removes warts

 • Isikali / Dosage
 • Gcoba esilondeni noma emuhlumeni
 • Apply over the sore or over the piles
 • Get in Touch

  We look forward to hearing from you.

  Contact Details

  • Cell +27 82 573 5443
   Ph/Fax +27 31 400 7800
  • INCWENGA TRADINGS CC
   PO. Box 42051
   Lamontville, KZN
   South Africa
   4027